Izvještaj s edukacije budućih predavača

Objavljeno, 16.10.2014.

AKTIVNOST:  4.2. Tečaj osposobljavanja predavača za buduće predavače

LOKACIJA:  Franje Račkog 4, 48260 Križevci

EDUKACIJU VODILI:

Dip.ing. Stevče Arsorski- SOLARNI FOTONAPONSKI SUSTAVI
Dr.sc. Ljubomir Majdandžić- SOLARNI TOPLINSKI SUSTAVI

DATUMI:

SOLARNI FOTONAPONSKI SUSTAVI:
01.09.2014., 02.09.2014., 04.09.2014. i 05.09.2014.

SOLARNI TOPLINSKI SUSTAVI:
08.09.20014., 09.09.2014., 11.09.2014. i 12.09.2014.

Dana 01.09.2014. na lokaciji Instruktažnog centra, ustanove za obrazovanje odraslih započela je četverodnevna edukacija budućih predavača za solarne fotonaponske sustave koju je vodio dip.ing. Stevče Asorski. Na četverodnevnoj edukaciji budućih predavača za solarne fotonaponske sustave prisustvovalo je pet budućih predavača. Edukacija se održavala u terminima od 07:00 do 15:00 sati.

Dana 08.09.2014. na lokaciji Instruktažnog centra, ustanove za obrazovanje odraslih započela je četverodnevna edukacija budućih predavača za solarne toplinske sustave koju je vodio dr.sc.Ljubomir Majdandžić. Na četverodnevnoj edukaciji budućih predavača za solarne toplinske sustave prisustvovalo je pet budućih predavača. Edukacija se održavala u terminima od 07:00 do 15:00 sati.