UPIS POLAZNIKA U PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNJAK/INJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Događanja, 04.04.2022.

Zakonske odredbe obvezuju “onečišćivače” (svaka pravna ili fizička osoba koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša – iz čl. 3 Zakona o zaštiti okoliša, N.N., br. 80/13.) da djeluju u skladu s načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, ali nameću i ozbiljnu odgovornost za štetu nastalu u okolišu (čl. 173., čl. […]