Kemijski proizvodi – EU direktive i Hrvatsko zakonodavstvo

Objavljeno, 13.10.2019.

Teme:

  • Ishođenje dokumentacije i ostalih uvjeta prije započinjanja obavljanja djelatnosti
  • Odgovornosti educiranih i odgovornih osoba za rad s kemikalijama
  • Evidencije i očevidnici kemijskih tvari po pozitivnim zakonskim propisima
  • ( uključujući obvezne dokumente o sigurnosti i nastali opasni otpad i njegovo skladištenje, zbrinjavanje te odvodnju otpadnih voda iz pogona)
  • Tumačenje obveza REACH I CLP-a, SEVEZO direktive, STL, ambalažnih oznaka i dr.
  • Inspekcijski postupak, , upravni postupak i upravni nadzor
  • Prekršajne i kaznene odredbe u propisima za sve subjekte koje rade s kemikalijama

CILJANA SKUPINA : seminar se preporučuje pravnim i fizičkim osobama koje proizvode kemijske tvari, izrađuju proizvode za tržište od kemijskih tvari, uvoze, stavljaju kemijske tvari i proizvode u promet, posjeduju kemijske tvari i žele biti usklađeni s propisima RH

MISIJA EDUKACIJE : obnoviti znanje i savladati zakonsku problematiku vezano za rad s kemikalijama

OPIS PROGRAMA : upoznavanje s novim propisima, usvajanje znanja o obvezama po pitanju rada s kemikalijama

REGULATIVA :

Zakon o kemikalijama (NN 18/2013)

Uredbe o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (NN 44/14)

EU SEVESO Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina (NN 91/13)

Uredbe CLP i REACH

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15)

Zakon o održivom gospodarenje otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o uvjetima za obavljanje djelatnosti proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje opasnih kemikalija ( NN 99/13, 157/13, 122/14 )

 

 

Cijena seminara : 800,00 kn + pdv po polazniku

Cijena uključuje radne materijale i ručak za polaznike seminara.