KRIŽEVCI – DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU PESTICIDIMA

Objavljeno, 25.07.2020.

Termini izobrazbe u Križevima, Franje Račkog 4 :

Dopunska izobrazba

  • 25.06.2020. u 17,00

Cijena osposobljavanja, polaganja ispita i izdavanja kartice dopunska izobrazba – 170,00 kn

Cijena osposobljavanja, polaganja ispita i izdavanja kartice osnovna izobrazba – 400,00 kn

Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih temeljem Rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede , KLASA: UP/I-320-20/20-02/04, URBROJ: 525-07/0139-20-3 od 31. siječnja 2020. godine provedi izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.