DUGO SELO -DOPUNSKA IZOBRAZBA O SIGURNOM RUKOVANJU PESTICIDIMA

Objavljeno, 28.09.2020.

Termini izobrazbe u POU Dugo Selo, Josipa Zorića 21/A :

Dopunska izobrazba

  • 09.10.2020. u 17,00
  • 16.10.2020. u 17,00
  • 26.10.2020. u 17,00

 

 

Cijena osposobljavanja, polaganja ispita i izdavanja kartice dopunska izobrazba – 200,00 kn

Cijena osposobljavanja, polaganja ispita i izdavanja kartice osnovna izobrazba – 400,00 kn

Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih temeljem Rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede , KLASA: UP/I-320-20/20-02/04, URBROJ: 525-07/0139-20-3 od 31. siječnja 2020. godine provedi izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.