ODRŽANA DVODNEVNA STRUČNA RADIONICA ZA MONTERE FOTONAPONA

Objavljeno, 17.12.2018.

U okviru EU projekta „Obrazovanjem do zaposlenja“

 

ODRŽANA DVODNEVNA STRUČNA RADIONICA ZA MONTERE FOTONAPONA

13.12.2018.- četvrtak

10,00 obilazak : solarni krov Špansko, Zagreb

11,00 obilazak:  fotonaponska elektrana Petrokov

13,00 predavanje prof. dr.sc Ljubomira Majdandžića

 • uvod u fotonaponsku tehnologiju,
 • stanje u Europi i Hrvatskoj glede instaliranih FN elektrana,
 • fotonaponski sustavi priključeni na kućne instalacije,
 • montaža fotonaponskih sustava,
 • održavanje i zaštita FN elektrana,
 • zakonski i podzakonski propisi glede priključka FN elektrana
 1. 12.2018 – petak

10,00-12,00 obilazak:  solarna elektrana u Kanfanaru

13,00 – radionica: predavač: Zvonimir Peharda

 • velike fotonaponske elektrane,
 • spajanje fotonaponskih modula,
 • odabir i raspored izmjenjivača dc/ac,
 • priključak na elektroenergetsku mrežu