Izobrazba o gospodarenju otpadom

Ovlaštenje za provođenje programa izobrazbe :
KLASA: 351-01/15-01/1137,
URBROJ: 517-06-3-1-15-5, Zagreb ,
6. listopada 2015.

Izobrazbu o gospodarenju otpadom provodimo sukladno  Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN94/13) i Programu izobrazbe o gospodarenju otpadom (NN 77/15).

Termini izobrazbe :

ZAGREB, 04.02.2016. u 9,00 sati

KRIŽEVCI, 16.02.2016. u 9,00 sati

1. IZOBRAZBA POVJERENIKA ZA OTPAD I ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA OTPAD

Ukoliko ste pravna osoba s 50 i više zaposlenih (tvrtka, javno poduzeće, obrazovna ustanova, zdravstvena ustanova, jedinica lokalne samouprave, ), a u svojoj djelatnosti proizvodite otpad, prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste imenovati povjerenika i zamjenika povjerenika za otpad

Trajanje edukacije : 25 nastavnih sati

2. IZOBRAZBA ODGOVORNE OSOBE ZA GOSPODARENJE OTPADOM I ZAMJENIKA ODGOVORNE OSOBE ZA GOSPODARENJE OTPADOM

Ukoliko ste pravna osoba koja se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom (trgovci otpadom, reciklažna dvorišta, skladištenje  vlastitog ili tuđeg otpada…) prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, dužni ste imenovati odgovornu osobu I zamjenika odgovorne osobe za gospodarenje otpadom.

Trajanje edukacije : 40 nastavnih sati

Izobrazbu provodimo u našim centrima u Križevcima, Zagrebu, Osijeku , Vinkovcima, Čakovcu i Pazinu.

Izobrazba počinje po punjavanju obrazovne skupine.

Cijena izobrazbe :

  • IZOBRAZBA POVJERENIKA ZA OTPAD I ZAMJENIKA POVJERENIKA ZA OTPAD –  2.500,00 kn+pdv
  • IZOBRAZBA ODGOVORNE OSOBE  I ZAMJENIKA ODGOVORNE OSOBE   3.500,00 kn+pdv

U cijenu edukacije  uključen je priručnik.

Uplata troškova edukacije se vrši na IBAN HR2123400091110440525   kod  Privredne banke Zagreb

PRIJAVA:

Prijavu možete izvršiti putem prijavnice:

PRIJAVNICA-GOSPODARENJE OTPADOM.PDF

ili direktno putem kontakt forme:

PRIJAVNICA-GOSPODARENJE OTPADOM