Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Uvjeti za pohađanje: navršenih 18 godina i minimalno završena osnovna škola. 

Termini izobrazbe u Križevima, Franje Račkog 4 :

Osnovna izobrazba 

 • 23.11.2022. u 18,00
 • 24.11.2022. u 18,00
 • 25.11.2022. u 18,00

Dopunska izobrazba

 • 30.09.2022. u 19,00
 • 19.04.2022. u 19,00

Osnovna izobrazba

 • 02.02.2022. u 17,00
 • 03.02.2022. u 17,00
 • 04.02.2022. u 17,00

Osnovna izobrazba

 • 24.03.2021. u 17,00
 • 25.03.2021. u 17,00
 • 26.03.2021. u 17,00

Dopunska izobrazba

 • 19.02.2021. u 17,00
 • 23.02.2021. u 17,00
 • 24.02.2021. u 17,00
 • 10.03.2021. u 16,00
 • 17.03.2021. u 17,00
 • 31.03.2021. u 17,00
 • 14.04.2021. u 17,00
 • 26.04.2021. u 17,00
 • 07.06.2021. u 17,00

Dopunska izobrazba

 • 25.11.2020. u 17,00
 • 26.11.2020. u 17,00
 • 08.12.2020. u 17,00
 • 22.12.2020. u 17,00

 

Termini izobrazbe u Rugvici, Trg dr. Franje Tuđmana 1 :

Dopunska izobrazba

 • 07.05.2021. u 17,00

 

Termini izobrazbe u POU Dugo Selo, Josipa Zorića 21/A :

Dopunska izobrazba

 • 26.02.2021. u 17,00
 • 27.02.2021. u 10,00
 • 05.03.2021. u 17,00
 • 12.03.2021. u 17,00
 • 13.03.2021. u 08,00
 • 19.03.2021. u 17,00
 • 09.04.2021. u 17,00
 • 21.04.2021. u 17,00
 • 11.06.2021. u 17,00

 

Dopunska izobrazba

 • 13.11.2020. u 17,00

Termini izobrazbe u POU Dugo Selo, Josipa Zorića 21/A :

Osnovna izobrazba

 • 28.04.2021. u 17,00
 • 29.04.2021. u 17,00
 • 30.04.2021. u 17,00

 

 • 19.11.2020. u 08,00
 • 20.11.2020. u 08,00
 • 21.11.2020. u 08,00

Termini izobrazbe u POU Dugo Selo, Josipa Zorića 21/A :

Dopunska izobrazba

 • 09.10.2020. u 17,00
 • 16.10.2020. u 17,00
 • 26.10.2020. u 17,00

 

Termini izobrazbe u POU Dugo Selo, Josipa Zorića 21/A :

Dopunska izobrazba

 • 27.02.2020. u 17,00

Termini izobrazbe u Križevima, Franje Račkog 4 :

Dopunska izobrazba

 • 22.02.2020. u 08,00

Osnovna izobrazba

 • 24.02.2020. u 19,00
 • 25.02.2020. u 19,00
 • 26.02.2020. u 19,00

Cijena osposobljavanja, polaganja ispita, i izdavanja kartice: osnovna izobrazba – 300,00 kn    (39,81 eura)

Cijena osposobljavanja, polaganja ispita i izdavanja kartice dopunska izobrazba – 120,00 kn    (15,92 eura)

Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih temeljem Rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede , KLASA: UP/I-320-20/22-02/135, URBROJ: 525-06/253-22-3 od 03. listopada 2022. godine provedi izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede odnosi se na slijedeće kategorije polaznika:

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski)

2. Modul za distributere (osnovni i dopunski)

3. Modul za savjetnike (osnovni i dopunski)

4. Modul za profesionalne korisnike  za profesionalnu primejnu(osnovni i dopunski)

 

 

INFORMACIJE O IZOBRAZBI

 • U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.
 • Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.
 • Krajnji rok za države članice Europske unije da zabrane prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju odgovarajuću izobrazbu za sigurno rukovanje i primjenu pesticida je 26.11.2015. godine

PRIRUČNIK ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRIMJENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja radi provedbe izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje odgovarajućeg znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012).

Upisnica – Osnovna izobrazba

Upisnica- Dopunska izobrazba

Uputa za popunjavanje prijavnice

Popunjenu upisnicu poslati na: email hidden; JavaScript is required

Priručniku možete pristupiti klikom na ovaj link: www.mps.hr

Popis predavača :

1. Zoran Vrhovec

2. Zora Hižman

3. Valentina Pisačić Međimorec

4. Marijan Mikec

5. Vlado Kušec

6. Zdravka Harmadi