Izobrazba o sigurnom rukovanju s pesticidima

Uvjeti za pohađanje: navršenih 18 godina i minimalno završena osnovna škola. 

Termini izobrazbe u Križevima, Franje Račkog 4 :

  • 23.04.2019. u 16,30
  • 24.04.2019. u 16,30
  • 25.04.2019. u 16,30

Cijena osposobljavanja i polaganja ispita: 400,00 kn

Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih temeljem Rješenja o ovlaštenju za provedbu izobrazbe Ministarstva poljoprivrede , KLASA: UP/I-320-20/13-02/214, URBROJ: 525-09/1209-14-5 od 08. srpnja 2014. godine provedi izobrazbu o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.

Rješenje Ministarstva poljoprivrede odnosi se na slijedeće kategorije polaznika:

1. Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski)

  • kategorija OPG i drugi poljoprivrednici – potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo
  • kategorija TVRTKE KOJE SE BAVE POLJOPRIVREDNOM PROIZVODNJOM (d.d., d.o.o., zadruge) – potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo
  • kategorija PRAVNE I FIZIČKE OSOBE KOJE ODRŽAVAJU JAVNE POVRŠINE (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine) – potkategorije: komunalne tvrtke i druge pravne i fizičke osobe

2. Modul za distributere (osnovni i dopunski)

Kategorija UVOZNICI, DOBAVLJAČI, TRGOVCI NA VELIKO I MALO, PRODAVAČI – podkategorije: trgovci na veliko i malo i prodavači

INFORMACIJE O IZOBRAZBI

  • U skladu s odredbama Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012), sve osobe koje prilikom obavljanja svoga rada dolaze u doticaj sa pesticidima moraju završiti program izobrazbe o sigurnom rukovanju pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida.
  • Cilj izobrazbe je upoznati polaznike s propisima i  zakonskim odrednicama uporabe pesticida, zahtjevima, uvjetima i postupcima rukovanja pesticidima, te postupcima u slučaju situacija opasnih za zdravlje ljudi, životinja ili okoliša.
  • Krajnji rok za države članice Europske unije da zabrane prodaju, kupovinu i primjenu pesticida osobama koje nemaju odgovarajuću izobrazbu za sigurno rukovanje i primjenu pesticida je 26.11.2015. godine

PRIRUČNIK ZA SIGURNO RUKOVANJE I PRIMJENU SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Ministarstvo poljoprivrede objavljuje Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja radi provedbe izobrazbe profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika za stjecanje odgovarajućeg znanja o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida, sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilniku o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012).

Prijavnica za izobrazbu

Uputa za popunjavanje prijavnice

Popunjenu upisnicu poslati na: obrazovanje@instruktazni.hr

Priručniku možete pristupiti klikom na ovaj link: www.mps.hr

Popis predavača :

1. Bosiljka Božić Sumrak

2. Jasminka Tokić

3.  Sanja Vuković

4. Siniša Marinclin

5. Valentina Pisačić Međimorec

6. Zdravka Savić

7. Zlata Gec

8. Zora Hižman

9. Zoran Vrhovec