Specijalist/ica zaštite na radu

Usavršavanje za specijalistu/icu zaštite na radu  namijenjeno je osobama koje već rade ili će raditi na poslovima zaštite na radu.

U progam usavršavanja mogu se prijaviti osobe s minimalno završenom srednjom školskom i srednjom stručnom spremom koje će raditi kao stručnjak zaštite na radu I stupnja u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 112/14., 43/15. i 72/15.).

Usavršavanje je namijenjeno i osobama koje će raditi kao stručnjaci zaštite na radu II. stupnja. Usavršavanjem će steći teoretska i praktična znanja o radu stručnjaka što im može pomoći kod polaganja stručnog ispita.

Poslodavci su obvezni obavljanje poslova zaštite na radu uskladiti s odredbama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu, N.N., br. 112/14, 43/15 i 72/15 u roku od devet mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.
Rok za usklađenje je zadan odredbom članka 11. Pravilnika do 31. prosinca 2015, do kada se mora postupiti sukladno članku 4. Pravilnika, a iza tog roka se mora zaposliti stručnjaka/inju zaštite na radu I. stupnja sukladno odredbi članka 7.,  stavka 2. Pravilnika. Članak 7. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kod poslodavca koji zapošljava od 50 do uključivo 249 radnika i kod kojeg najmanje 80 posto radnika obavlja isključivo poslove s malim rizicima, poslove zaštite na radu može obavljati Stručnjak zaštite na radu I. stupnja.
Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu i koja je položila opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili posjeduje rješenje o položenom specijalističkom ispitu iz područja zaštite na radu kod obrazovne ustanove.

Nastavni sadržaji :

1. UVOD U ZAŠTITU NA RADU I ZAKONSKA REGULATIVA
2. PROCJENA RIZIKA
3. OPASNOSTI I ŠTETNOSTI NA MJESTIMA RADA I I ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA
4. PREGLEDI I ISPITIVANJA SREDSTAVA RADA
5. OSPOSOBLJAVANJA IZ ZAŠTITE NA RADU
6. ORGANIZIRANJE I PROVEDBA ZAŠTITE NA RADU
7. EVIDENCIJE IZ ZAŠTITE NA RADU
8. ZNAKOVI SIGURNOSTI I SIGURNOSNE UPUTE
9. INSPEKCIJSKI NADZOR I DUŽNOSTI POSLODAVCA PREMA TIJELIMA NADZORA
10. PRIVREMENA RADILIŠTA
11. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, MEDICINA RADA I PRVA POMOĆ
12. PRAKTIČNA NASTAVA

Cijena usavršavanja je 3.000,00 kuna.

( U cijenu je uključena nastava, nastavni materijali te ispiti)

Predbilježite se