Stručnjak/inja za zaštitu na radu

Poslodavac koji zapošljava više od 50 radnika dužan je zaposliti jednog ili više stručnjaka/inja za zaštitu na radu. Poslodavac koji zapošljava do 50 radnika može sam obavljati poslove zaštite na radu ili to može povjeriti svom ovlašteniku (Zakon o zaštiti na radu, N.N., br. 71/14).

Poslodavac koji će sam obavljati poslove zaštite na radu ili njegov ovlaštenik moraju se osposobiti za obavljanje poslova zaštite na radu polaganjem općeg dijela stručnog ispita iz zaštite na radu prema programu i na način utvrđen posebnim propisima.

Obvezu osposobljavanja nemaju oni poslodavci, odnosno ovlaštenici koji su završili najmanje odgovarajuće specijalističko usavršavanje iz područja zaštite na radu kod ustanove registrirane za poslove obrazovanja odraslih temeljem odobrenja ministarstva nadležnog za prosvjetu.

U program usavršavanja mogu se upisati osobe s minimalno završenom srednjom školom koje poslodavac uputi na usavršavanje ili osobe koje će pohađati usavršavanje za osobne potrebe.

Usavršavanje se provodi u trajanju od 316 nastavnih sati od čega je teorijska nastava zastupljena sa 156 nastavnih sati i vježbe sa 160 sati.

Vježbe se obavljaju na na radnom mjestu polaznika.

Oblik izvođenja nastave: konzultativno-instruktivna nastava

Predbilježite se