Stručnjak/inja za zaštitu okoliša

Zakonske odredbe obvezuju “onečišćivače” (svaka pravna ili fizička osoba koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša – iz čl. 3 Zakona o zaštiti okoliša, N.N., br. 80/13.) da djeluju u skladu s načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, ali nameću i ozbiljnu odgovornost za štetu nastalu u okolišu (čl. 173., čl. 259.-266. Zakona o zaštiti okoliša).

U program usavršavanja mogu se upisati osobe s minimalno završenom srednjom školom koje poslodavac uputi na usavršavanje ili osobe koje će pohađati usavršavanje za osobne potrebe. Usavršavanje je namijenjeno svim osobama koje imaju višu ili visoku stručnu spremu, a kod poslodavca obavljaju poslove stručnjaka za zaštitu okoliša.

Usavršavanje se provodi u trajanju od 260 nastavnih sati od čega je teorijska nastava zastupljena sa 100 nastavnih sati i vježbe sa 160 sati.

Vježbe se obavljaju na radnom mjestu polaznika.

Oblik izvođenja nastave: konzultativno-instruktivna nastava.

Predbilježite se