STJECANJE MIKROKVALIFIKACIJE RUKOVANJE VILIČAROM U SKLADIŠNOM PROSTORU

Uvjeti za upis u program :

Po završenom osposobljavanju polaznici će znati :

  1. Provesti pripremu viličara za rad
  2. Rukovati viličarom pri zahvatu, prenošenju i odlaganju robe u skladišnom prostoru
  3. Provesti dnevni pregled, dnevno održavanje i prijavu kvara viličara
  4. Koristiti tehničku dokumentaciju viličara
  5. Primijeniti propise o sigurnosti strojeva i o poslovima s posebnim uvjetima rada

Cijena programa je € 469,31 (3.536,00 HRK) a program je besplatan uz korištenje vaučera HZZ-a

Zatražite ponudu koja vam je potrebna kako biste podnijeli zahtjev HZZ-u.