Zaštita privatnosti podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih.

Djelatnost Ustanove je obrazovanje odraslih.

Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih se obvezuje čuvati sigurnost podataka koje prikupi putem www.instruktazni-ustanova.hr

Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih prikuplja, obrađuje i čuva Vaše osobne podatke sukladno EU Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR) i drugim važećim propisima

Osobne podatke obrađujemo na temelju  Zakona o obrazovanju odraslih, Pravilnika o javnim ispravama u obrazovanju odraslih, Pravilnika o evidencijama u obrazovanju odraslih, Pravilnika o sadržaju obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije te drugih propisa koji reguliraju područje za koje obavljamo izobrazbu odraslih osoba.

Sve ostale obrade osobnih podataka koje nisu uvjetovane zakonskim propisima dozvoljene su jedino uz privolu njihovog vlasnika  kojom izražava suglasnost s takvom obradom i korištenjem osobnih podataka.

Osobne podatke obrađujemo u svrhu s kojom je ispitanik upoznat, koja je izričito navedena i u skladu sa zakonom te se mogu dalje obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni. Osobni podaci koje obrađujemo potrebni su za realizaciju programa izobrazbe odraslih i ne prikupljamo ih u opsegu većem nego što je to potrebno da bi se postigla utvrđena svrha.

Sukladno zakonskim obvezama Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih je u obvezi određene osobne podatke dostavljati drugim državnim tijelima.

Instruktažni centar ustanova za obrazovanje odraslih poduzima tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja, nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.

Kontakt informacije, kao što su ime i e-mail adresa su neophodne u slučaju kada želite koristiti usluge primanja promotivnih materijala i obavijesti od strane Instruktažnog centra ustanove za obrazovanje odraslih. Promotivni materijali i obavijesti podrazumijevaju informacije o uslugama i posebnim ponudama te novostima.

Navedeno se može onemogućiti u bilo kojem trenutku slanjem zahtjeva za brisanjem sa popisa za  marketing na email hidden; JavaScript is required

 

Za pitanja, primjedbe ili pritužbe u vezi s obradom vaših osobnih podataka, možete se obratiti osobi zaduženoj za zaštitu podataka :

 

Janja Sokolić

E-mail: email hidden; JavaScript is required