BESPLATNO OSPOSOBLJAVANJE ZA POSLOVE KUHARA

Objavljeno, 09.04.2018.

Ciljne skupine za program osposobljavanja za poslove kuhara

odrasle osobe s nižim razinama kvalifikacije uključujući i razinu 4.1 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

– odrasle osobe u dobi od 15-34 godine bez kvalifikacija ( samo sa završenom osnovnom razinom obrazovanja)

– dugotrajno nezaposlene osobe* starije od 34 godine s razinom kvalifikacija koja odgovara razini 1-4.2 prema Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

(*dugotrajno nezaposlena osoba je osoba koja je prema evidencijama HZZ-a/HZMO nezaposlena dulje od godinu dana)