STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM TVARIMA

Događanja, 25.05.2020.

Instruktažni centar, ustanova za obrazovanje odraslih na temelju Rješenja Ministarstva unutarnjih poslova broj 511-01-209-UP/I-3561/8-09-2/5 od 31.08.2009 ima odobrenje za stručno osposobljavanje za rukovanje eksplozivnim tvarima i to : – Osnovni tečaj, rukovanje eksplozivnim tvarima u maloprodaji u prodavaonicama   oružja i streljiva i/ili osposobljavanje odgovorne osobe u pravnoj osobi ili obrtnika za izvođenje glasnog pucnja,   […]

UPIS POLAZNIKA U PROGRAM USAVRŠAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA STRUČNJAK/INJE ZA ZAŠTITU OKOLIŠA

Događanja, 04.05.2020.

Zakonske odredbe obvezuju “onečišćivače” (svaka pravna ili fizička osoba koja posrednim ili neposrednim djelovanjem ili propuštanjem djelovanja uzrokuje onečišćivanje okoliša – iz čl. 3 Zakona o zaštiti okoliša, N.N., br. 80/13.) da djeluju u skladu s načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, ali nameću i ozbiljnu odgovornost za štetu nastalu u okolišu (čl. 173., čl. […]