SREDNJA ŠKOLA-UPISI U KRIŽEVCIMA I ZAGREBU

Objavljeno, 24.08.2022.

U tijeku su upisi u programe stjecanja srednje stručne spreme i prekvalifikacije za Vozača motornog vozila i Tehničara/ku cestovnog prometa.

NAZIV PROGRAMA

KLASA I URUDŽBENI BROJ

TENNIČAR/KA CESTOVNOG   PROMETA

Klasa:UP/I-602-07/13-03/00016

URBROJ:533-21-13-0002

Zagreb,   28. siječnja 2013.

VOZAČ/ICA MOTORNOG   VOZILA

Klasa:UP/I-602-07/13-03/00016

URBROJ:533-21-13-0002

Zagreb,   28. siječnja 2013.

Vozač/ica motornog vozila

Uvjeti za upis:

 završena osnovna škola (stjecanje srednje stručne spreme), odnosno završena srednja škola                                                     (prekvalifikacija)

– potvrda liječnika medicine rada da nema kontraindikacija za vozača/icu motornog vozila

Dokumentacija potrebna za upis: 

– svjedodžba o završenoj osnovnoj školi, odnosno svjedodžbe svih razreda                                                                                           srednje škole sa završnom svjedodžbom

– rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)

– domovnica

Tehničar/ka cestovnog prometa

Uvjeti za upis:

 završena osnovna škola (stjecanje srednje stručne spreme), odnosno završena srednja škola                                                     (prekvalifikacija)

Dokumentacija potrebna za upis: 

– svjedodžba o završenoj osnovnoj školi, odnosno svjedodžbe svih razreda                                                                                           srednje škole sa završnom svjedodžbom

– rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)

– domovnica