Otpad i razvrstavanje otpada, obrasci, obveze po EU direktivama i HR zakonodavstvu

Objavljeno, 04.01.2020.

Teme:

  • Odgovornosti povjerenika za otpad, odgovornih i educiranih osoba za rad s otpadom
  • Evidencije i očevidnici o otpadu sukladno pozitivnim zakonskim propisima
  • ( uključujući obvezne dokumente – planove, prijave, obilježavanje skladišta, analize, zbrinjavanje uz propisanu dokumentaciju po katalogu otpada)
  • Dinamika obveza tijekom godine
  • Inspekcijski postupak, , upravni postupak i izdavanje dozvola
  • Prekršajne i kaznene odredbe u propisima za sve subjekte koji gospodare otpadom

 

CILJANA SKUPINA :

SEMINAR SE PREPORUČUJE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA KOJE U SVOJOJ DJELATNOSTI PROIZVODE OTPAD, IMAJU GA U POSJEDU, SKLADIŠTE, ZBRINJAVAJU GA ILI ZAPOČINJU POSAO S OTPADOM

Misija edukacije : naučiti i kako ispuniti najvažnije obveze vezano za SVE kategorije otpada i savladati opširnu zakonsku problematiku vođenja jednostavne dokumentacije

Osnovni cilj je odgovorno gospodarenje otpadom uz zaradu, očuvanje okoliša i ljudskog zdravlja.

OPIS PROGRAMA:

UPOZNAVANJE S PROPISIMA, USVAJANJE OSNOVNIH OBVEZA PO PITANJU RUKOVANJA OTPADOM, RAZVRSTAVANJA, SIGURNOSTI I ZBRINJAVANJA NAKON ZAVRŠENOG CIKLUSA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

REGULATIVA :

Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15)

Zakon o održivom gospodarenje otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/2014)

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87 /2015)

Pravilnik o katalogu otpada (90/2015)

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN 51/2014)

Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada (NN 117/2014)

 

Cijena seminara : 800,00 kn + pdv po polazniku

Cijena uključuje radne materijale i ručak za polaznike seminara.