PRIPREMNI TEČAJEVI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Objavljeno, 05.11.2018.

Instruktažni centar, ustanova za obrazovanje odraslih temeljem Pravilnika o poslovima upravljanja I rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N. N., br. 88/14.) organizira pripremne tečajeve za polaganje stručnih ispita pred Ispitnom komisijom za stručne ispite Uprave za energetiku pri Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva za energetska zvanja.Uvjeti za polaganje ispita za rukovanje energetskim postrojenjima regulirani su Pravilnikom o poslovima upravljanja I rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (N. N., br. 88/14.) donesenim na temelju članka 20 Zakona o energiji (N. N., br. 12/12., 14/14

 • strojar kotlovskog postrojenja – samostalno obavljanje poslova i zadataka upravljanja parnim i vrelovodnim kotlovima čija ukupna snaga prelazi 20MW;
 • strojar kotla – samostalno obavljanje poslova i zadataka upravljanja parnim i vrelovodnim kotlovima svih vrsta s mehaniziranim loženjem (kruto gorivo) ili s uljnim i plinskim plamenicima, čiji toplinski učin prelazi 1 MW;
 • rukovatelj industrijske peći – samostalno rukovanje s peći u industriji, s plinskim ili uljnim gorionicima – plamenicima, ložištima na kruta goriva ili na ugljenu prašinu, čiji nazivni učin prelazi 300 kW;
 • rukovatelj motora s unutarnjim izgaranjem – samostalno rukovanje nepokretnim i pokretnim motorima jačine preko 200 kW, osim prometnim transportnim sredstvima;
 • strojar crpne stanice – samostalno rukovanje crpnim stanicama i rukovanje crpkama, čija ukupna snaga prelazi 200 kW;
 • rukovatelj klimatizacije i prozračivanja – upravljanje uređajima za klimatizaciju, prozračivanje i ventilaciju, čiji ukupni nazivni učin prelazi 300kW;
 • rukovatelj centralnog grijanja i termoventilacije – samostalno rukovanje uređajima za centralno grijanje i uređajima za termoventilaciju, toplovodnim kotlom za centralno grijanje na kruta goriva i ručno loženje, čiji toplinski učin prelazi 300 kW, ili toplovodnim i termouljnim kotlovima za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin prelazi 500 kW,
 • ložač centralnog grijanja – rukovanje instalacijama centralnog toplovodnog grijanja, toplovodnim kotlovima na kruto gorivo i ručno loženje, čiji toplinski učin ne prelazi 300 kW ili toplovodnih i termouljnih kotlova za centralno grijanje na tekuće i/ili plinovito gorivo, čiji zajednički toplinski učin ne prelazi 500 kW;
 • ložač – rukovatelj kotlom – loženje i rukovanja parnim i vrelovodnim kotlovima loženih krutim gorivom ili s plamenicima svih vrsta na tekuće ili plinovito gorivo, čiji nazivni toplinski učin prelazi 100 kW;
 • punitelj motornih vozila tehničkim plinom– samostalno punjenje motornih vozila tekućim naftnim plinom
 • rukovatelj pripremom vode- upravljanj strojevima I uređajima za djelomičnu I potpunu demineralizaciju vode, čiji ukupni kapacitet prelazi 15m3/h
 • strojar hidroturbina – samostalno rukovanje hidroturbinama svih vrsta i jačina, čija ukupna snaga prelazi 500 kW;
 • uklopničar u industriji – samostalno obavljanje poslova upravljanja i rukovanja sklopnim postrojenjima i napravama u industrijskim elektroenergetskim postrojenjima i transformatorskim stanicama.
 • uklopničar u elektroenergetskom sustavu – upravljanje strojevima i uređajima u rasklopnom postrojenju, sinkronizacija s električnom mrežom, izrada dnevnog obračuna i određivanje optimalnog pogona elektroenergetskih strojeva i uređaja, nadzor vodostaja i preljev viška vode;