PROVEDEN PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA KUHARA/ICE

Objavljeno, 25.06.2018.

U okviru projekta „Obrazovanjem do zaposlenja“ koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda provedeno je osposobljavanje polaznika za obavljanje poslova kuhara/ice.

Program osposobljavanja pohađalo je 9 polaznika.

Program je proveden u trajanju od 154 sata, od čega je teorijska nastava 34sata, a praktična nastava 120 sati.