Izvještaj sa studijskog putovanja u Austriju

Objavljeno, 10.03.2014.

AKTIVNOST:
3.1. Study tour to Austria/ Studijsko putovanje u Austriju

LOKACIJA:
Europski centar za obnovljive energije  Güssing GmbH.
Europastraße 1, A-7540 Güssing

PROGRAM VODIO:
Bernhard Deutsch

DATUM: 20.02.2014.- 21.02.2014.

Dana 20.02.2014. u organizaciji Instruktažnog centra, ustanove za obrazovanje odraslih realizirano je studijsko putovanje u Austriju, u gradić Güssing , gdje smo posjetili Europski centar za obnovljive energije .

Kotar Güssing  je prva lokalna zajednica na nivou EU koja je smanjila emisiju štetnih plinova za više od 90%, čime su privukli veliki broj znanstvenika, političara i eko-turista. Transformacija Gussinga nastupila je prije dvadesetak godina kada je, boreći se sa s velikim troškovima troškovima koji su proizašli iz potrebe za energentima , uprava grada naložila da se u javnim objektima prestane sa korištenjem fosilnih goriva.

Od tada, Gussing je pokrenuo čitavu industriju obnovljive energije. Umjesto da se novac iz kotara odlijeva za uvoz fosilnih goriva i električne energije,  kotar proizvodi energiju za grijanje, električnu energiju i motorna goriva iz lokalnih obnovljivih izvora (šumarstvo, poljoprivreda i sunčeva energija).

Sve to rezultiralo je  sa 50 novih industrijskih pogona odnosno 1000 novootvorenih  radnih mjesta.

Europski centar za obnovljive energije u  Güssing je  financiran od strane grada Gussinga, EU i Republike Austrije.

U okviru stručnog posjeta posjetili smo  Tehnološki centar u Güssingu, elektranu na biomasu u Güssingu,  toplanu u Ubersdorfu, te postrojenje za bioplin u Stremu.

Elektrana Güssing koristi usitnjeno drvo kao za gorivo. Sa 2360 kg drva na sat proizvodi se 2000kW električne energije te 4500 kW toplinske energije.

U Tehnološkom  centru  u Güssingu je , između ostaloga,  i laboratorij s Solarnom školom koji radi na razvoju fotonaponskih i toplinskih solarnih sistema, te obuci specijaliziranih kadrova.

Toplana u Urbersdorfu proizvodi toplinsku energiju u kogeneracijskom postrojenju solarnih kolektora i biomase (usitnjeno drvo). Okolno stanovništvo uz povoljnu cijenu koristi tu toplinsku energiju za grijanje domaćinstva.

Postrojenje u Stremu  proizvodi 500kW električne energije te 600kW toplinske energije. Kao pogonsko sredstvo koristi biomasu poljoprivrednih ostataka, a produkt je bioplin koji je pogonsko gorivo za dva motor-generatora električne energije i toplanu. Postrojenje nema otpadnog produkta već se biomasa nakon obrade može koristit kao gnojivo u poljoprivredi. Postrojenje trenutno opskrbljuje 1200 domaćinstva električnom energijom te 40 toplinskom energijom.