EU projekti

Projekt Instruktažnog centra, ustanove za obrazovanje odraslih pod nazivom „ Razvoj ljudskih potencijala u svrhu povećanja  upotrebe solarne energije” uspješno je prošao oba kruga natječaja te je 27. studenog  2013. godine potpisan Ugovor o sufinanciranju projekta iz sredstava Europske unije, a kroz IPA komponentu IV- Razvoj ljudskih potencijala.

Ukupan iznos prihvatljivih troškova projekta je 175.267,71 EURA, od čega EU financira 160.086,87 EURA odnosno 91,33 %.

Partneri Instruktažnom centru, ustanovi za obrazovanje odraslih u projektu su Koprivničko- križevačka županija, Bjelovarsko- bilogorska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje ( područni uredi Bjelovar i Križevci) te Instruktažni centar d.o.o.

Cilj ovog projekta je poticanje rasta zapošljavanja u Hrvatskoj kroz pripremu i provedbu inovativnih inicijativa lokalnog razvoja koje podupiru provedbu politike razvoja ljudskih potencijala.

Specifičan cilj ovog projekta je razvoj ljudskih potencijala kroz provedbu suvremenih predavačkih metoda i razvoj inovativnih zanata koji sadrže kompetencije tražene na tržištu rada koji će se ostvariti kroz realizaciju sljedećih pet ciljeva: analiza edukacijskog programa; povećani stručni i tehnički kapaciteti lokalne institucije za obrazovanje odraslih, ključnog osoblja i lokalnih dionika; razvoj i implementacija dvaju suvremenih programa za obrazovanje odraslih; certifikacija 20 nezaposlenih osoba u području suvremenih djelatnosti te suradnja između lokalnih zajednica, gospodarskih i obrazovnih dionika u dvije županije (Bjelovarsko-bilogorska županija i Koprivničko-križevačka županija). Završetkom ovog programa, ciljne skupine će imati priliku da budu samozaposleni što će  doprinijeti smanjenju socijalne nejednakosti.

Razdoblje provedbe projekta: 18 mjeseci (28.11.2013-27.05.2015).

Kontakt osoba: Zdravko Čalić , email hidden; JavaScript is required

PARTNERI PROJEKTA

Koprivničko-križevačka županija  Koprivničko-križevačka županija

Bjelovarsko-bilogorska županija  Bjelovarsko-bilogorska županija

Instruktazni centar   Instruktažni d.o.o.

hzz  Hrvatski zavod za zapošljavanje-područni ured -Bjelovar

hzz  Hrvatski zavod za zapošljavanje-područni ured -Križevci

Inicijalni sastanak partnera

Inicijalni sastanak partnera projekta „Razvoj ljudskih potencijala u svrhu povećanja  upotrebe solarne energije“ održan je 18.12.2013.  na adresi Instruktažnog centra s početkom u 09:00 sati.

Na sastanku je prezentiran projekt, definirane su aktivnosti i utvrđeni rokovi te utvrđene obveze pojedinog partnera.

Inicijalnom sastanku partnera prisustvovali su svi partneri projekta: Koprivničko- križevačka županija, Bjelovarsko- bilogorska županija, Hrvatski zavod za zapošljavanje ( područni uredi Bjelovar i Križevci), Instruktažni centar d.o.o. te ostali zainteresirani pojedinci.

Prezentacija Inicijalni sastanak